Ilmu Kebal Atau Ilmu Selamat, Mana Yang Lebih Sakti.

IlmuHikmah.Com

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
Al-Qur’an Surat Ar Ra’du ayat 11.

Hakekatnya, keselamatan dan perlindungan itu datangnya dari Allah semata. Namun sebagai manusia, kita wajib berusaha. Dan salah satu usaha batin dalam hal keselamatan adalah dengan mengamalkan Ilmu Hikmah. Diantara sekian banyak ilmu hikmah, terdapat amalan-amalan yang memang khusus untuk keselamatan. Berikut adalah Ilmu Hikmah Untuk Keselamatan & Perlindungan yang bisa Anda dapatkan.

%d bloggers like this: